Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (SD7: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sông Đà 7
 • Tên quốc tế
  Songda 7 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SongDa7
 • Trụ sở chính
  Xã ít Ong - Huyện Mường La – Tỉnh Sơn La.
 • Điện thoại
  024 .37.87.82.30
 • Fax
  024 .37.87.82.29
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Hữu Doanh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Quất Văn Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Quang Hiệu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Tài
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Việt Hùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Cao Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Anh Lam
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Doanh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Bút
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Bá Viễn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Quang Hiệu
  Kế toán trưởng
 • Đặng Quang Hiệu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ