Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sông Đà 6
 • Tên quốc tế
  Songda 6 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Song Da 6.,JSC
 • Trụ sở chính
  Tòa Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội
 • Điện thoại
  422169172
 • Fax
  422253366
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đặng Quốc Bảo
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hồ Sỹ Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Xuân Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Đình Đông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Sinh Thảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Tứ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Anh Đào
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ninh Văn Khương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đào Xuân Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Hà Quốc Thịnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Tiến Thủ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Mạnh Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Sinh
  Kế toán trưởng
 • Lê Văn Sinh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ