Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sông Đà 6
 • Tên quốc tế
  Songda 6 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Song Da 6.,JSC
 • Trụ sở chính
  Tầng 1 và 2 tòa nhà hỗn hợp TM, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội
 • Điện thoại
  +84-(0)4-22.16.96.22
 • Fax
  +84-(0)4-22.25.33.66
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Tùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Đình Đông
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Đào Xuân Tuấn
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Quốc Bảo
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Sỹ Hùng
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Tứ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Anh Đào
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Viết Đoàn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Quốc Bảo
  Tổng Giám đốc
 • Lê Tiến Thủ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Xuân Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Sinh
  Kế toán trưởng
 • Đào Xuân Tuấn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ