Công ty Cổ phần Sông Đà 3 (SD3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sông Đà 3
 • Tên quốc tế
  Song Da 3 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Song Da 3,JSC
 • Trụ sở chính
  Số 105 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại
  +84-(0)59-371.53.90
 • Fax
  +84-(0)59-371.53.89
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Ninh Duy Phóng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Ngọc Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Năm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Ngọc Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thự
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Đình Đông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Duy Sơn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Trọng Tài
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Việt Lương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Khuất Văn Hiến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Duy Huân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Năm
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Hữu An
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phí Đình Mạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Bá Điển
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Ngọc Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Ngọc An
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ