Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (SD2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sông Đà 2
 • Tên quốc tế
  Song Da 2 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Song Da 2 JSC
 • Trụ sở chính
  Km 10, đường Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
 • Điện thoại
  +84-(0)34-51.05.42
 • Fax
  +84-(0)34-82.82.55
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Ngọc
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Văn Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Triệu Thị Thu Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Vũ Luật
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Bình Lục
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thế Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lương Xuân Trường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Văn Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Toản
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Trường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Dinh
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ