Công ty Cổ phần Sông Đà 1 (SD1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sông Đà 1
 • Tên quốc tế
  Song Da 1 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SD1., JSC
 • Trụ sở chính
  Số 18/165, đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3-767.17.61
 • Fax
  024 3-767.17.72
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Xuân Bình
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Diệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Hồng Duyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Hương Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Xuân Hùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Hạnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Bình
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Hồng Duyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Hồng Duyên
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Xuân Bình
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ