Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm (SCY: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm
 • Tên quốc tế
  Song Cam Shipbuilding Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Songcamship.JSC
 • Trụ sở chính
  Thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
 • Điện thoại
  0225 352 5974
 • Fax
  0225 352 5512
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trương Trung Phúc
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Mạnh Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thị Hiên
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phùng Vũ Lợi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Minh Thuần
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đàm Quang Trung
  Tổng Giám đốc
 • Phan Đình Lượng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Quách Đình Nguyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Văn Tùng
  Kế toán trưởng
 • Phạm Mạnh Hà
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ