Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn
 • Tên quốc tế
  Sai Gon Cargo Service Corporation
 • Viết tắt
  SCSC CORP
 • Trụ sở chính
  30 Phan Thúc Duyện, phường 4, quận Tân Bình, Tp. HCM
 • Điện thoại
  028 3997 6930
 • Fax
  028 3997 6840
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận chuyển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Thị Thu Hương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Tất Bình
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Bích Vượng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cù Thị Nhuận
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Thu Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Ngọc Cương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Minh Sang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Khoa Năng Lưu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Hoàng Bắc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quốc Khánh
  Tổng Giám đốc
 • Tô Hiến Phượng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thái Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Xuân Lộc
  Kế toán trưởng
 • Phạm Quang Hải
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ