Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản (SCO: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản
 • Tên quốc tế
  Seaproducts Mechanical Shareholding Company
 • Viết tắt
  SEAMECO
 • Trụ sở chính
  244 Bùi Văn Ba , phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 38.729.751
 • Fax
  028 38.729.749
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận chuyển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Mai Xuân Phong
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tấn Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Tùng Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Trung Chuyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thành Trung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Hồng Gấm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Quỳnh Giao
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Tú
  Kế toán trưởng
 • Trương Tùng Hưng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ