Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
 • Tên quốc tế
  Song Da Cao Cuong Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SONG DA CAO CUONG, JSC
 • Trụ sở chính
  Km 28+100m Quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại
 • Fax
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Kiều Văn Mát
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Kiều Văn Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Quyền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Xuân Quỳnh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Ngọc Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Hoài
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Văn Chiến
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Thư
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Hoan
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Hữu Lực
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ