Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn
 • Tên quốc tế
  Sai Son Cement Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SASOCO
 • Trụ sở chính
  Thôn Nam Sơn, Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  024 33-67.93.78
 • Fax
  024 33-67.93.79
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Sỹ Tiệp
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Thị Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vương Đức Nhật
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Na
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Duy Dực
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Lương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vương Đức Nhật
  Tổng Giám đốc
 • Vương Văn Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trí Chung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Tiến Hiếu
  Kế toán trưởng
 • Phạm Tiến Hiếu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ