Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương (CDBECO) (SCD: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương (CDBECO)
 • Tên quốc tế
  Chuong Duong Beverages Company
 • Viết tắt
  CDBECO
 • Trụ sở chính
  606, Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 836.75.18
 • Fax
  028 836.71.76
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Nước ngọt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đặng Trung Kiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Chí Thiện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Tấn Lợi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Huy Hóa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phước Thoại
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Ngọc Dung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hoàng Hiệp
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Neo Hock Tai, Schubert
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Kinh Luân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thúy Phượng
  Giám đốc Tài chính
 • Võ Văn Thọ
  Giám đốc Kinh doanh
 • Hoàng Quang Dũng
  Giám đốc Hệ thống TT
 • Hoàng Chí Thanh
  Đại diện công bố thông tin
 • Nguyễn Thúy Phượng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ