Công ty Cổ phần Xi Măng Sông Đà (SCC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xi Măng Sông Đà
 • Tên quốc tế
  Songda Cement Joint-Stock Company
 • Viết tắt
  SDCSC
 • Trụ sở chính
  Phường Tân Hòa, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
 • Điện thoại
  +84-(0)2183-888.586
 • Fax
  +84-(0)2183-854.138
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Hưng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Mạnh Hà
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tự Hào
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mạnh Hà
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Văn Trường
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Minh Trường
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Xuân Dương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Oanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Minh Trường
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Minh Lượng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Tiến Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Vinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Công Thưởng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Trọng Quý
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Tiến Hưng
  Kế toán trưởng
 • Vũ Tiến Hưng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ