Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long Tỉnh Hòa Bình (SCC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long Tỉnh Hòa Bình
 • Tên quốc tế
  HOABINH PROVINCE HUNGLONG TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  HUNGLONG TRADING INVESTMENT JSC
 • Trụ sở chính
  Phường Tân Hòa-Thành phố Hòa Bình-Tỉnh Hòa Bình
 • Điện thoại
  02183.854515/854455/855667
 • Fax
  183854138
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Hưng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Xuân Dương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mạnh Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Văn Định
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Oanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Hưng
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Minh Lượng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Công Thưởng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Trọng Quý
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Thành
  Kế toán trưởng
 • Vũ Tiến Hưng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ