Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín
 • Tên quốc tế
  Sacombank Securities Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Sacombank-SBS
 • Trụ sở chính
  278 Nam Kỳ khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM
 • Điện thoại
  028 62.68.68.68
 • Fax
  028 62.55.59.57
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Dịch vụ đầu tư
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Quốc Huỳnh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Dương Mạnh Hùng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Quang Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lưu Thanh Hùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lưu Anh Đức
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Mạnh Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Trần Quang Khang
  Giám đốc Tài chính
 • Trần Thị Thu Nga
  Kế toán trưởng
 • Trần Thị Thu Nga
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ