Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu (SBL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu
 • Tên quốc tế
  Saigon Baclieu Beer Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Bia Sài Gòn - Bạc Liêu
 • Trụ sở chính
  Lô B5, KCN Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
 • Điện thoại
  0781 3780 781
 • Fax
  0781 3780 567
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất bia
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Đồi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Nguyên Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hồng Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Hồng Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tấn Phiên
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Dương Thị Thúy Hồng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Ngọc Diệp
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Công Vinh
  Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Vạn Đồng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Sang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Chất
  Kế toán trưởng
 • Thái Thị Ánh Hồng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ