Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
 • Tên quốc tế
  Song Ba Ha Hydro Power Join Stock Company
 • Viết tắt
  SBH
 • Trụ sở chính
  Số 02C Trần Hưng Đạo, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
 • Điện thoại
  (0257) 3811456
 • Fax
  (0257) 3811455
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Tặng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Quyền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Phú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Lý
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Đức Thăng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đinh Văn Tiến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Huỳnh Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Lý
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Phú
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Thị Mỹ Đông
  Kế toán trưởng
 • Trần Lý
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ