Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sông Ba
 • Tên quốc tế
  Song Ba Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SBA
 • Trụ sở chính
  573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
 • Điện thoại
  +84-(0)511-365.35.92/2215.592
 • Fax
  +84-(0)511-365.35.93
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đinh Châu Hiếu Thiện
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Thái Văn Thắng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Thành Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Sĩ Huân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thị Anh Đào
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Trần Thảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Quang Cần
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Phong
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Duy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tuấn Đạt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Đình Thạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thái Hùng
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ