Công ty Cổ phần In sách giáo khoa TP Hồ Chí Minh (SAP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần In sách giáo khoa TP Hồ Chí Minh
 • Tên quốc tế
  Textbook Printing Joint Stock Company In Ho Chi Minh City
 • Viết tắt
  HCMTPC(SAPCO)
 • Trụ sở chính
  240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM
 • Điện thoại
  8.38302225
 • Fax
  38352027
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Phương tiện truyền thông
 • Ngành
  Hoạt động xuất bản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hồ Đắc Ngọc
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Chí Viện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hồng Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Hồng Hoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thành Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Thị Thanh Lam
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Phương Diệp
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Thị Ánh Tuyết
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Chí Viện
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Ngọc Cúc
  Kế toán trưởng
 • Ngô Thị Kim Phượng
  Đại diện công bố thông tin
 • Nguyễn Thị Ngọc Cúc
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ