Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM (SAM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM
 • Tên quốc tế
  SACOM Development And Investment Corporation
 • Viết tắt
  SACOM
 • Trụ sở chính
  Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai
 • Điện thoại
  08-35122919
 • Fax
  08-35128632
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Thiết bị viễn thông
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Việt Anh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đào Ngọc Thanh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Trí Cường
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lưu Tường Bách
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Liên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Minh Khiêm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hải Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Nguyên
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Lương Thanh Tùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Văn Dương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Minh Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Thị Hoài Bắc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Anh Vương
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Ngọc Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hà Hoàng Thế Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hà Hoàng Thế Quang
  Kế toán trưởng
 • Hà Hoàng Thế Quang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ