Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
 • Tên quốc tế
  Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation
 • Viết tắt
  SABECO
 • Trụ sở chính
  187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại
  (+84)2838294083
 • Fax
  2838296856
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất bia
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Koh Poh Tiong
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Michael Chye Hin Fah
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiến Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Kim Nga
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thành Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Ngọc Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Pramoad Phornprapha
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Thanh Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiến Vỵ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đồng Việt Trung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Minh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lý Minh Hoàng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Neo Gim Siong Bennett
  Tổng Giám đốc
 • Teo Hong Keng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Đạo Hiệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh An
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lâm Du An
  Phó Tổng Giám đốc
 • Melvyn Ng Kuan Ngee
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Nguyên Trung
  Kế toán trưởng
 • Teo Hong Keng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ