Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (S74: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04
 • Tên quốc tế
  Song Da 7.04 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SONGDA 7.04.,JSC
 • Trụ sở chính
  Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
 • Điện thoại
  +84-(0)231.650.2226
 • Fax
  +84-(0)223-83.09.89
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Xuân Đức
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Nhuận
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Nguyên Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Minh Thuận
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Quất Văn Quang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trọng Tiêu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trọng Bắc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Anh Lam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Tài
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Quốc Thế
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ