Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 (S72: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Sông Đà 7.02
 • Tên quốc tế
  Song Da 7.02 Hydroelectric Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SD No 7.02.,SJC
 • Trụ sở chính
  Bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
 • Điện thoại
  213.6506868
 • Fax
  213.6506868
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Bút
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Quốc Thế
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Danh Độ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Cao Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Toàn
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Phong
  Kế toán trưởng
 • Lê Văn Cường
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ