Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sông Đà 505
 • Tên quốc tế
  Song Da 505 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Song Da NO 505 JSC
 • Trụ sở chính
  Xã IAO, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại
  024 6-265.95.05
 • Fax
  024 6-265.95.06
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đặng Quang Đạt
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Tuấn Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Văn Tuyển
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Sơn Thủy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thanh Nam
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thế Hoàn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Thị Ngọc Nhung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Quang Đạt
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đình Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thái Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Sơn Thủy
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ