Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A
 • Tên quốc tế
  SeSan 4A HydroElectric Joint Stock Compnay
 • Viết tắt
  SHJC
 • Trụ sở chính
  650 Lê Duẩn, P.Thắng Lợi,Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại
  (0269)3 756096
 • Fax
  (0269)3 756097
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện thay thế
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Sinh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thái Như Hiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn An
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Văn Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Tuyết Lan
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đỗ Tiên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Thuyết
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Bình
  Tổng Giám đốc
 • Trần Đức Hiển
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Hậu
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Bình
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ