Công ty Cổ phần Mía đường 333 (S33: OTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Mía đường 333
 • Tên quốc tế
  The 333 Sugar Joint Stock Company
 • Viết tắt
  The 333 SUCO
 • Trụ sở chính
  Thị trấn Ea Knốp, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đak Lak
 • Điện thoại
  +84-(0500)-382.92.60
 • Fax
  +84-(0500)-382.90.89
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Bá Thành
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đoàn Ngọc Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Nhi
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tiến Trình
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Bá Khiêm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đoàn Ngọc Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hoàng Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Tuân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Tùng
  Kế toán trưởng
 • Đoàn Ngọc Sơn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ