Công ty Cổ phần Sông Đà 27 (S27: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sông Đà 27
 • Tên quốc tế
  Songda Joint Stock Company No 27
 • Viết tắt
  SODAJS27
 • Trụ sở chính
  Số 155, Đường Trần Phú, Thị Xã Hồng Lĩnh TP Hà Tĩnh
 • Điện thoại
  +84-(0)39-3577.668
 • Fax
  +84-(0)39-3572.234
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Thảo
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Viết Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Thông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiến Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Kim
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Phong
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Hiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Văn Trợ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tiến Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Kim
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Nam Khánh
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ