Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng (RTS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng
 • Tên quốc tế
  Danang Railway Telecommunication – Signalization Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng
 • Trụ sở chính
  Số 218 đường Hải Phòng, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng
 • Điện thoại
  2363821345
 • Fax
  5113891921
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Đường sắt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phí Đình Thái
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Trãi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Đình Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hán Doanh Minh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Nguyên Quế
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc Trãi
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Mạnh Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Nhung
  Kế toán trưởng
 • Hán Doanh Minh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ