Công ty cổ phần Cao su Tân Biên (RTB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Cao su Tân Biên
 • Tên quốc tế
  TANBIEN RUBBER JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  TABIRUCO (TBRC)
 • Trụ sở chính
  Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại
  (066) 3875266
 • Fax
  (066) 3875307
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất thông thường
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trương Minh Trung
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Bích Lợi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Văn Cư
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Tấn Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Kim Chung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Sang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Ngọc Tiến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Quốc Hưng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Nguyễn Duy Sinh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Văn Cư
  Tổng Giám đốc
 • Đoàn Kim Chung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Toàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Bích Lợi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lâm Thanh Phú
  Kế toán trưởng
 • Phạm Ngọc Tiến
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ