Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros
 • Tên quốc tế
  FAROS CONSTRUCTION CORPORATION
 • Viết tắt
  FAROS .,CORP
 • Trụ sở chính
  Số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại
  (84.4) 3224 2600
 • Fax
  (84.4) 3224 2601
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trịnh Văn Quyết
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Như Tuấn
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Thành Vinh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Bình Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Doãn Văn Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thanh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Ngọc Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Thái Hiệp
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Quang Lâm
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thiện Phú
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Bình Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Hoàng Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Tuấn Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Thanh Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Mạnh Hùng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Bình Phương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ