Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai (RLC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai
 • Tên quốc tế
  Lao Cai Road Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LC ROAD.,JSC
 • Trụ sở chính
  Số 311 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai
 • Điện thoại
  0214 3820887
 • Fax
  0214 3820807
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Cù Kiên Quyết
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cù Ngọc Chung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thu Loan
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Mạnh Cường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Huyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Cù Kiên Quyết
  Tổng Giám đốc
 • Cấn Thị Loan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Cù Ngọc Chung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Loan
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Loan
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ