Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia
 • Tên quốc tế
  Royal International Corporation
 • Viết tắt
  Royal International Corp
 • Trụ sở chính
  Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại
  0203 3846444
 • Fax
  0203 3846728
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Du lịch & Giải trí
 • Ngành
  Sòng bạc
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Tiểu Mai
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đào Ngọc Hoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Điền Dục Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quốc Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Khải Phát
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Thu Mật
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Ngọc Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Chính Chi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Điền Nghệ Thần
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Điền Dục Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thu Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lý Hồng Nghĩa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Lan Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Trí Vỹ
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Ngọc Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Loh Siaw Kiang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Linh Chi
  Kế toán trưởng
 • Đỗ Trí Vỹ
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ