Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh (RHN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh
 • Tên quốc tế
  HaNinh Railway Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty Đường sắt Hà Ninh
 • Trụ sở chính
  Số 19 ngõ 124 đường Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
 • Điện thoại
  0350 3844 453
 • Fax
  0350 3861 140
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Đường sắt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đậu Văn Long
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Hồng Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Nhung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Anh Nguyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đới Văn Tráng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Hồng Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ma Ngọc Yên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đậu Văn Long
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ