Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh
 • Tên quốc tế
  Refrigeration Electrical Engineering Corporation
 • Viết tắt
  REE CORP.
 • Trụ sở chính
  364 Cộng hoà, Phường 13- Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  +84-(0)8-38.10.00.17
 • Fax
  +84-(0)8-38.10.03.37
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Máy công nghiệp
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thị Mai Thanh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Alex Newbigging
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Hồng Tân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Thái Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Thị Hoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Trang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Ngọc Oanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hương Giang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Mai Thanh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Quyền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Thanh Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Quách Vĩnh Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Quốc Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Thái Bình
  Giám đốc Tài chính
 • Hồ Trần Diệu Lynh
  Kế toán trưởng
 • Quách Vĩnh Bình
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ