Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông
 • Tên quốc tế
  Rang Dong Plastic Joint Stock Company
 • Viết tắt
  RDP JSC
 • Trụ sở chính
  190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 969.22.72 - 969.66.42
 • Fax
  028 969.28.43
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Bao bì & đóng gói
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hồ Đức Lam
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Thanh Thủy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Trọng Triệu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Đức Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Đức Lam
  Tổng Giám đốc
 • Trần Trọng Triệu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Anh Kiệt
  Kế toán trưởng
 • Bùi Đắc Thiện
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ