Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (RCL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn
 • Tên quốc tế
  ChoLon Real Estate Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CHOLONRES
 • Trụ sở chính
  118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Tp.HCM
 • Điện thoại
  +84-(0)83-855.73.32 ; (0)83-854.76.78
 • Fax
  +84-(0)83-855.72.98
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Văn Châu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Dương Thế Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Tuấn Đạt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Lan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Quốc Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Ngọc Duyên
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Thanh Ngân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn An Trường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Quốc Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Trần Tuấn Đạt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Lan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Kim Xuyến
  Kế toán trưởng
 • Trần Thùy Dung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ