Công ty Cổ phần xây dựng - địa ốc cao su (RCD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần xây dựng - địa ốc cao su
 • Tên quốc tế
  RUBBER REAL ESTATE CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  RCC
 • Trụ sở chính
  236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 06, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  (84.8) 3855 9610
 • Fax
  +84 (28) 393-20516
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Xuân Chương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mai Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Mạnh Phước
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hồng Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Tài Bảy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Công
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Đình Phong
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Văn Tuân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Xuân Chương
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Cao
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Việt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Mai Hoàng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Mai Hoàng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Khánh Hoàng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ