Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt (RCC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt
 • Tên quốc tế
  Railway Construction Corporation Joint Stock Company
 • Viết tắt
  RCC.,JSC
 • Trụ sở chính
  Tòa nhà số 33 Đường Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
 • Điện thoại
  024 35145715
 • Fax
  024 38221716
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thanh Huyền
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Quốc Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Hữu Diễn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Huyền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Bình
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quốc Dân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Thị Kim Dung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Văn Phúc
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Điểm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Kiều Nghị
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Duy Tuyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Công Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Thị Thanh Hương
  Kế toán trưởng
 • Trương Thị Thanh Hương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ