Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su (RBC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

  • Tên pháp định
    Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su
  • Tên quốc tế
    Rubber Industry and Import - Export Joint Stock Company
  • Viết tắt
    RUBICO
  • Trụ sở chính
    Số 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
  • Điện thoại
    (08) 3932 7173
  • Fax
    (08) 3932 7171
  • Website

CHI TIẾT

  • Thành viên của TTGD
     
  • Lĩnh vực
    Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
  • Ngành
    Đồ đạc, nội thất
  • Số chi nhánh
    0
  • Số nhân viên
    0

BAN LÃNH ĐẠO

  • Tên
    Chức vụ
  • Trần Minh
    Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Trần Ninh
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Văn Minh
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Trần Đình Mai
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Phan Trọng Quỳnh
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Thị Ngọc Hiệp
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Phạm Thu Hường
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Nguyễn Trọng Hùng
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Trần Đình Mai
    Tổng Giám đốc
  • Trần Công Hải
    Phó Tổng Giám đốc
  • Võ Thành Nhân
    Kế toán trưởng
  • Võ Thành Nhân
    Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ