Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su (RBC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su
 • Tên quốc tế
  Rubber Industry and Import - Export Joint Stock Company
 • Viết tắt
  RUBICO
 • Trụ sở chính
  Số 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
 • Điện thoại
  028 3932 7173
 • Fax
  028 3932 7171
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Đồ đạc, nội thất
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Minh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Ninh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Trọng Quỳnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Khắc Sỹ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đình Mai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Ngọc Hiệp
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thu Hường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trọng Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Đình Mai
  Tổng Giám đốc
 • Trần Công Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Tuấn Linh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Văn Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Thành Nhân
  Kế toán trưởng
 • Võ Thành Nhân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ