Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
 • Tên quốc tế
  Rang Dong Light Sources and Vacuum Flask Joint Stock Company
 • Viết tắt
  RALACO
 • Trụ sở chính
  87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3858.43.10
 • Fax
  024 3858.50.38
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Thiết bị điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đoàn Thăng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đoàn Kết
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Kim Yến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Trung Tưởng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Quách Thành Chương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Xuân Hĩnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Ngọc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đoàn Thăng
  Tổng Giám đốc
 • Vương Bích Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Trung Tưởng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Quốc Khánh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Ngọc Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đoàn Kết
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Trung
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Đoàn Thăng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ