Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
 • Tên quốc tế
  Quang Ninh Book And Educational Equipment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Q.E.E.J.CO
 • Trụ sở chính
  Số 10, Đường Long Tiên, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại
  +84-(0)333-82.63.31
 • Fax
  +84-(0)333-82.98.23
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Thế Bân
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Thế Hòa
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Ngọc Đính
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Kim Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Xuân Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Yến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thế Triệu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Nhã
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hồng Hải
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Đình Lập
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Văn Nghiêm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thế Hòa
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Xuân Trường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Ngọc Đính
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Yến
  Kế toán trưởng
 • Phạm Xuân Trường
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ