Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn (QSP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn
 • Tên quốc tế
  QUY NHON NEW PORT JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  QSP
 • Trụ sở chính
  02 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 • Điện thoại
  (056) 3893 888/ 3893 239
 • Fax
  (056) 3893 888
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Hồng Thái
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Nghiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tín Dân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Kim Toàn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Hữu Hiếu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Xuân Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Thành
  Tổng Giám đốc
 • Mai Quang Cường
  Kế toán trưởng
 • Phạm Văn Thành
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ