Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong (QPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong
 • Tên quốc tế
  Que Phong Hydropower Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Thủy điện Quế Phong
 • Trụ sở chính
  xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại
  0383.885.709
 • Fax
  0383.885.215
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Thái Phong Nhã
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Bật Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Bằng Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thái Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Khánh Quyền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Bình
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thu Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thái Hưng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Khắc Tiệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Bằng Việt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Bật Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Thúy
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ