Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
 • Tên quốc tế
  Quang Ngai Water Supply Sewerage And Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
 • Trụ sở chính
  Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại
  2553822693
 • Fax
  55.3822692
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hoàng Văn Dương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Văn Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Lan Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Huy Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Tùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đặng Ngọc Duy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Xuân Vũ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Ngọc Anh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đăng Đơ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Đình Tùng
  Kế toán trưởng
 • Đặng Ngọc Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ