Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam (QNU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam
 • Tên quốc tế
  Quang Nam Urban Environment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Môi trường Đô thị Quảng Nam
 • Trụ sở chính
  781 Phan Chu Trinh, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại
  0510 3851274
 • Fax
  0510 3851274
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Nam Thái
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chung Thành Đông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Xuân Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Kim Thịnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đình Được
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Kim Loan
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đăng Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Thị Nga
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Chung Thành Đông
  Tổng Giám đốc
 • Đoàn Kim Thịnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Đình Được
  Kế toán trưởng
 • Chung Thành Đông
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ