Công Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi (QNS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi
 • Tên quốc tế
  Quang Ngai Sugar Joint Stock Company
 • Viết tắt
  QNS
 • Trụ sở chính
  Số 02, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại
  055 3726 110 - 3822697
 • Fax
  055 3822 843
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Võ Thành Đàng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Tiến
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Phú Quý
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Văn Tụ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Quế
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thành Huy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Thị Ngọc Diệp
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Thành Đàng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Tiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Ngọc Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Bình
  Kế toán trưởng
 • Trần Ngọc Phương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ