Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
 • Tên quốc tế
  Quang Ninh Construction and Cement Joint Stock Company
 • Viết tắt
  QNCC
 • Trụ sở chính
  Khu Hợp Thành,phường Phương Nam,thành phố Uông Bí ,tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại
  333.668355
 • Fax
  333.668354
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Hoàng Phúc
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Tâm
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đào Thị Đầm
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vandara Din
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tô Ngọc Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trường Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Quế
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Kiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quang Tịnh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Nam Long
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tô Ngọc Hoàng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Kiên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Quốc Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Thị Đầm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trường Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Trọng Hiệt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Anh
  Kế toán trưởng
 • Hoàng Kông
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ