Công ty cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 (QLT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10
 • Tên quốc tế
  Inland Waterway Management Maintenance Joint Stock Company No.10
 • Viết tắt
  WAMICO 10
 • Trụ sở chính
  Số 187 Trần Hữu Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP HCM
 • Điện thoại
  028 3872 0567
 • Fax
  028 3872 0568
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Huỳnh Tùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Văn Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trường Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Thanh Liêm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tống Văn Thanh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thùy Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tuấn Kiệt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Trung Tá
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trường Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Thanh Liêm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Mỹ Lan
  Kế toán trưởng
 • Bùi Thị Hiền Thơm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ