Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai
 • Tên quốc tế
  Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company
 • Viết tắt
  QCGL
 • Trụ sở chính
  Đường Nguyễn Chí Thanh - Tổ 1 - phường Trà Bá - Tp Plây Ku - Gia Lai
 • Điện thoại
  +84-(0)59-820 061
 • Fax
  +84-(0)59-382.05.49
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thị Như Loan
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hồ Viết Mạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lại Thế Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Quang Diệu
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Thu Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thùy Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Như Loan
  Tổng Giám đốc
 • Lại Thế Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Thị Bích Thủy
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ