Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông (QCC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông
 • Tên quốc tế
  Construction investment and telecommunications infrastructure development joint stock company
 • Viết tắt
  QCC
 • Trụ sở chính
  Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại
  +84-(0)510-381.18.11
 • Fax
  +84-(0)510-381.19.99
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Viết Hà
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Hoài Thanh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Tấn Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Như Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lưu Văn Minh Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Phương Thảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đoàn Thị Tố Trinh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Hoài Thanh
  Tổng Giám đốc
 • Lưu Văn Minh Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hoài Nhân
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ