Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình (QBR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình
 • Tên quốc tế
  Quang Binh Railway Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Đường sắt Quảng Bình
 • Trụ sở chính
  Số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 • Điện thoại
  232.3838909
 • Fax
  2323836742
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Đường sắt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Văn Sáu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Thùy Giang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thanh Phong
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Minh Tâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Ngọc Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Trương Hữu Mạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Thuận
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Thị Tuyết Lan
  Kế toán trưởng
 • Mai Thị Tuyết Lan
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ