Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên (PYU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên
 • Tên quốc tế
  Phuc Yen Environment and Urban Works Joints stock company
 • Viết tắt
  Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên
 • Trụ sở chính
  Số nhà 06, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại
  0211 3854 328/3511 006
 • Fax
  0211 3872 542
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Huy Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Thu Trang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Văn Vịnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Huệ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Phú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thị Bích Vân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Khắc Thuần
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Xuân Nhận
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Huy Hải
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Văn Vịnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Huệ
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Huy Hải
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ